IDO

IDO – Inspektorzy Ochrony Danych Osobowych

Kompleksowa usługa wdrożenia RODO:

-dostosowanie firmy do wymogów RODO i nowej ustawy o ochronie danych osobowych

-audyt ochrony danych osobowych

-szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych

-przygotowanie i wdrożenie dokumentacji wymaganej przez nowe przepisy

-aktualizacja istniejącej dokumentacji

-pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych

IDO Inspektorzy Ochrony Danych Osobowych Sp. z o.o. ul. Izerska 29a, 85-689 Bydgoszcz

biuro@ido.edu.pl; tel. 729 057 571, 729 057 572, 729 057 573, 729 057 574

Website